The painting belongs to / Η εικόνα ανήκει στη Cindy Baer Webster. ©http://smartdecorpainting.com/

 

13 Ιουλίου 2008

Υπαρκτό πρόβλημα η παράνομη διακίνηση ζώων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 24 / 6 /2008


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης με αφορμή τεκμηριωμένες καταγγελίες και στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου για παράνομη διακίνηση αδέσποτων ζώων σε μεγάλη κλίμακα από πολλά αεροδρόμια, λιμάνια και χερσαίες εξόδους της χώρας απέστειλε εγγράφως ειδικές οδηγίες στις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές της χώρας στις οποίες εφιστά την αυξημένη προσοχή όλων των φορέων σε τέτοιου είδους φαινόμενα και τις καλεί να εφαρμόζουν πιστά την κείμενη κτηνιατρική νομοθεσία.

Το σχετικό έγγραφο κοινοποιείται και στα ΣΥΚΕ της χώρας, στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών– Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας – Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας - Διεύθυνση Αερολιμένων, στη Διεύθυνση Αστυνομικών Συνοριακών Ελέγχων, στην ΚΕΔΚΕ και στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο.

Σας επισυνάπτεται το έγγραφο του κ. Υφυπουργού προς τις Αρμόδιες Αρχές.


---

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 24.06.07

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αρ. Πρωτ 258864

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου,

ΠΡΟΣ τους αποδέκτες του πίνακα διανομής


ΔΙΕΥΘ: Αχαρνών 2, 101 76
ΠΛΗΡΟΦ: Μ. Φωτεινόπουλος

ΤΗΛΕΦ: 0030.210.212 5713

ΦΑΞ: 0030.210.8252 673

ΗΛΕΚΤΡ.ΔΙ ka6u047@minagric.gr

ΘΕΜΑ: Παράνομη διακίνηση αδέσποτων ζώων

Με βάση πληροφορίες και στοιχεία που διαθέτει η Υπηρεσία μας, γίνεται αντιληπτό ότι πραγματοποιούνται συντονισμένες προσπάθειες για την παράνομη αποστολή αδέσποτων ζώων προς άλλες χώρες της Κοινότητας, σε μεγάλη κλίμακα και από πολλά αεροδρόμια, λιμάνια και χερσαίες εξόδους της χώρας.

Συνήθως, τα άτομα αυτά παρουσιάζονται σαν «φιλόζωοι» που αποστέλλουν τα ζώα «προς υιοθεσία για μια καλύτερη τύχη».

Η χώρα μας έχει λάβει από καιρό πολλά πρωτοποριακά μέτρα προστασίας των αδέσποτων ζώων και σε συνδυασμό με την κοινοτική νομοθεσία, φροντίζει για την καλύτερη δυνατή διαβίωση τους.

Εφιστούμε την προσοχή προς όλους τους φορείς, να μη δίνουν πίστη σε οποιεσδήποτε επικλήσεις φιλοζωικών αισθημάτων, ή απειλές για μηνύσεις λόγω «πρόκλησης κωλυμάτων» και να εφαρμόζουν πιστά την κείμενη νομοθεσία:

Να έχετε υπόψη σας ότι ορισμένα από τα ζώα αυτά μπορεί να έχουν ενδεχομένως υπεξαιρεθεί από τους ιδιοκτήτες τους.

Για τη βοήθεια των ελεγκτικών οργάνων που δεν είναι πολύ εξοικειωμένα με την κτηνιατρική νομοθεσία, σας παραθέτουμε εν ολίγοις τα κύρια σημεία των σχετικών διατάξεων:

-Κάθε Έλληνας πολίτης μπορεί να διατηρεί μέχρι 2 οικόσιτα ζώα συντροφιάς (σκύλους ή γάτες) (Νόμος 3170/2003 άρθρο 6).

-Κάθε ιδιόκτητο ζώο συντροφιάς πρέπει να φέρει ηλεκτρονική ταυτότητα αναγνώρισης, με την οποία ταυτίζεται με το ευρωπαϊκό διαβατήριό του που φέρει κωδικό ISO της Ελλάδας, εφόσον έχει εκδοθεί από Έλληνα κτηνίατρο. Το όνομα του ιδιοκτήτη αναγράφεται στο διαβατήριο. Οι δημόσιοι και ιδιώτες κτηνίατροι κάθε νομού, διαθέτουν τις συσκευές ανάγνωσης των ηλεκτρονικών αριθμών αναγνώρισης που αναφέρονται στο κάθε διαβατήριο, ώστε να ταυτίζεται το ζώο με το διαβατήριο.

-Ένας ταξιδιώτης μπορεί να ταξιδεύσει με τα δικά του 2 (το πολύ) ζώα συντροφιάς.

-Ιδιοκτήτης των ζώων δεν μπορεί να είναι φιλοζωικό σωματείο ή άλλο νομικό πρόσωπο παρά μόνο φυσικό πρόσωπο (Ν. 3170 άρθρο 7).

- Το ταξίδι αυτό δεν μπορεί να έχει σαν στόχο την αλλαγή ιδιοκτησίας των ζώων, είτε για δωρεά, είτε για πώληση (καν 998/2003/ΕΚ, άρθρο 3).

Κατά τον έλεγχο του διαβατηρίου του ταξιδιώτη, εάν αυτός μεταφέρει κατοικίδιο, θα πρέπει να ελέγχεται και το διαβατήριο των ζώων που μεταφέρει και το όνομα του ιδιοκτήτη, που πρέπει να συμπίπτει με του ταξιδεύοντος.

- Ένας συνοδός – αναπληρωτής του ιδιοκτήτου, μπορεί να συνοδεύει ζώα που ανήκουν σε άλλον ιδιοκτήτη εφόσον έχει γραπτή εξουσιοδότηση για τη μεταφορά, που θα συμπίπτει με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη από το διαβατήριο του ζώου.

Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από Αρμόδια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής.

Εάν Έλληνας ταξιδιώτης ταξιδεύει προς το εξωτερικό θα πρέπει να υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι θα επιστρέψει με τα ζώα του.

-Ιδιοκτήτες ζώων, οι οποίοι αναχωρούν με το 1 ή 2 ζώα του με την απλή χρήση του διαβατηρίου τους, για ταξίδι με τα ζώα συντροφιάς τους και επιστρέφουν χωρίς τα ζώα με τα οποία ξεκίνησαν, πρέπει να ελέγχονται για την παράνομη παραχώρηση του/των ζώων τους σε άλλον ιδιοκτήτη, εκτός εάν πιστοποιήσουν το θάνατο του ζώου τους.

Ο έλεγχος γίνεται δειγματοληπτικά μετά από 10 ή 20 ημέρες από την αναχώρηση, με βάση τις υπεύθυνες δηλώσεις που συντάχθηκαν κατά την αναχώρηση.

-Τα αδέσποτα ζώα επιτηρούνται από τους Δήμους, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την περισυλλογή τους, τη στείρωσή τους και την επανένταξη στο φυσικό τους περιβάλλον (Ν. 3170/03, Άρθρο 7).

-Η υιοθεσία ενός αδέσποτου ζώου πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφα των Δήμων. ΥΑ 280239/2003.

Οι Δημοτικές ή Κοινοτικές Αρχές πρέπει να συμπληρώσουν με ευθύνη, προσοχή και υπευθυνότητα, έγγραφα παραχώρησης, εφιστάται δε η προσοχή των υπευθύνων ότι οι πράξεις μεταβίβασης σε ιδιώτες θα ελεγχθούν.

-Ένα άτομο (Έλληνας ή αλλοδαπός) μπορεί να υιοθετήσει μέχρι 2 το πολύ ζώα.

-Η υιοθεσία με σκοπό την περαιτέρω υιοθεσία, είναι πράξη που πρέπει να διερευνάται επισταμένως.

Κατά την όποια μετακίνηση τα ζώα πρέπει να συνοδεύονται από το διαβατήριο που προβλέπεται από το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ 998/2003)

Σε διαφορετική περίπτωση η εν λόγω μετακίνηση χαρακτηρίζεται εμπορική μετακίνηση και θα πρέπει να τηρείται το άρθρο 10 του ΠΔ 184/1996 (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ)


Εμπορικές αποστολές

-Έστω και 1 ζώο, εάν ταξιδεύει ασυνόδευτο, (cargo) αποτελεί εμπορική αποστολή και πρέπει να συνοδεύεται από το διαβατήριο και υγειονομικό πιστοποιητικό, εκδοθέν από την αρμόδια νομαρχιακή κτηνιατρική αρχή του νομού αποστολής του ζώου και μήνυμα TRACES (οδ 92/65/ΕΟΚ ΠΔ 184/96 Α 137).

-Αποστολές ζώων που συνοδεύονται από ιδιοκτήτη ή συνοδό, των οποίων ο αριθμός ξεπερνά τα 5, μπορούν να ταξιδεύσουν μόνο σαν εμπορικές αποστολές, οπότε απαιτείται υγειονομικό πιστοποιητικό από την ελληνική κτηνιατρική αρχή του τόπου αποστολής και έμπορο παραλήπτη.

Εάν οι παραλήπτες εμπορικών αποστολών είναι περισσότεροι από έναν, τότε απαιτείται ένα πιστοποιητικό για κάθε ένα ξεχωριστό παραλήπτη.

Σε περίπτωση που για τα ανωτέρω δημιουργούνται αμφιβολίες, ή εάν ο ελεγκτής υπάλληλος διαπιστώσει δυσκολία στη λήψη απόφασης, παρακαλείται να έρχεται σε επαφή με τις κτηνιατρικές αρχές του νομού, ή των συνοριακών σταθμών, σύμφωνα με το συνημμένο κατάλογο.

Εάν η συμβουλή κτηνιάτρου δεν είναι δυνατή εκείνη τη στιγμή, τα ζώα θα πρέπει να κρατούνται μέχρι να διευκρινιστεί η ιδιοκτησία ή η προέλευση των ζώων αυτών και να γίνει δυνατή η παροχή υπεύθυνης γνώμης από κρατικό κτηνίατρο. Τα στοιχεία του φερόμενου ως ιδιοκτήτη πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση των αρχών μέχρι την τελική απόφαση.

Οι παραβάτες της ανωτέρω νομοθεσίας, πρέπει να διώκονται με τους όρους του Ν. 2538/97 Α΄ 242, άρθρο 13.


Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κωνσταντίνος Κιλτίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ1. Διευθύνσεις Κτηνιατρικής της Ν.Α της χώρας.
2. ΣΥΚΕ της χώρας.
3. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Διευθ. Αερολιμένων 16610 Γλυφάδα ΤΘ 70360.
4. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Διευθ. Λιμενικής Αστυνομίας Γρ. Λαμπράκη 150 18536 Πειραιάς.
5. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, 19 Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών Καραγεώργη Σερβίας 10.
6. Υπουργείο Εσωτερικών, Σταδίου 27 10183.

-Διεύθυνση Αστυνομικών Συνοριακών Ελέγχων.

- ΚΕΔΚΕ

7. Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, Χαλκοκονδύλη 15, Αθήνα.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ KAKOΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΛΟΣΣΟ

Μολοσσός, σχετικά νεαρός σε ηλικία, ήταν δεμένος με αλυσίδα μισού μέτρου και αφημένος στον ήλιο να πεθάνει από πείνα, δίψα και όποιες αρρώστιες κουβαλάει επάνω του. Οι εξετάσεις αίματος δεν μας έχουν δείξει ακόμα σε ποιά κατάσταση είναι τα όργανά του, τρώει όμως όλο του το φαγητό και πίνει το φρέσκο του νεράκι με μεγάλη όρεξη.

Επάνω στο σκελετωμένο του σώμα μπορεί να κάνει κάποιος μάθημα ανατομίας. Παρατηρήστε τα βαθουλώματα στο κρανίο του που το σκεπάζει μόνο το δέρμα του, γεμάτο πληγές κι αυτό.

Χρειαζόμαστε ανθρώπους να τον στηρίξουν οικονομικά για να μπορέσουμε να τον κάνουμε σκύλο πάλι, χωρίς τσιγγουνιές. Πιστεύουμε ότι έχει τραβήξει τόσα δεινά, που του αξίζουν όλες οι προσπάθειες. Και οι δικές σας και οι δικές μας. Τηλ 6977 846783 info@kazshelter. org και Alpha Bank για το Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Αριθ. λογαρ. 1180 0200 2009 146 EUR

IBAN: GR 76 0140 1180 1180 0200 2009 146

Γράψτε για τον Μολοσσό και στείλτε μας όνομα και διεύθυνση για την αποστολή απόδειξης.

Σας ευχαριστούμε όλοι, κι αυτός κι εμείς.

ΜΙα άλλη διάσταση στο πρόβλημα των αδέσποτων στην Ρόδο

[...] θα ήθελα να σας υποβάλλω μιαν καταγγελία για εκμετάλλευση αδέσποτων σκυλιών στη γειτονιά μου και για τις επιθέσεις που κάνουν σε οχήματα, ιδιαίτερα σε δικυκλιστές ενδεχόμενα και σε ανύποπτους πεζούς.

Κατοικώ στην περιοχή Άνω Ηλιούπολη της Ρόδου (οδός Δημ. Γληνού). Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών με αριθμούς *, * & *, σε συστηματική βάση πετάνε αποφάγια στο πίσω πεζοδρόμιο των σπιτιών τους και αφήνουν τενεκέδες με νερό για αδέσποτα. Οι ίδιοι όμως ουδέποτε περιέθαλψαν μέσα στις όμορφες αυλές τους ούτε ένα αδέσποτο, ούτε έκαναν ποτέ εμβόλιο σε κανένα. Αντίθετα, και ενώ μπορούν να παρέχουν τροφή και νερό σε αυτά στο χωράφι του Δημοσίου που βρίσκεται αμέσως κάτω από τα σπίτια τους, προφανώς εσκεμένα τα ταΐζουν με αποφάγια (π.χ. μακαρονάδες...) ακριβώς έξω από την πίσω πλευρά του σπιτιού τους για να τα εκμεταλλεύονται μάλλον σα φύλακες. Τα συγκεκριμένα ζώα σχηματίζουν αγέλη, αράζουν προκλειτικά μέσα στο δρόμο και πάνω στα πεζοδρόμια, σκίζουν τσάντες με απορρίματα, και επιτίθενται σε δικυκλιστές και οχήματα που δε γνωρίζουν...

Ο ίδιος έπεσα θύμα πάμπολλες φορές, δεχόμενος επίθεση είτε στο αυτοκίνητό μου είτε και ως δικυκλιστής. Μάλιστα σήμερα πριν μισή ώρα περίπου δέχτηκα και πάλι επίθεση ενώ οδηγούσα τη μοτοσικλέτα μου και ήμουν καλά ντυμένος για να πάω σε κάποια σύσκεψη. Τα σκυλιά μού επιτέθηκαν και ένα από αυτά με δάγκωσε στο πόδι κάνοντάς μου πληγή και σκίζοντας το τζιν παντελόνι μου. Αυτή δεν είναι και η πρώτη φορά και μάλιστα έχω υποβάλλει επανειλημμένα σχετικές καταγγελίες χωρίς αποτέλεσμα.

Έχω ήδη κάνει καταγγελίες τόσο στο 100, όσο και στη δημοτική αστυνομία και ο ένας πετάει το μπαλάκι στον άλλον. Η αστυνομία λέει ότι δεν είναι αρμόδια για τ' αδέσποτα, και αντί οι ίδιοι να προωθήσουν την καταγγελία μου, μού έδωσαν αφού τους το ζήτησα, το τηλέφωνο της δημοτικής αστυνομίας. Η δε δημοτική αστηνομία Ρόδου, ισχυρίστηκε ότι ούτε αυτή είναι αρμόδια, αφού άλλωστε δεν έχει κατάλληλο εξοπλισμό και εργαλεία για τέτοιες περιπτώσεις, και με παρέπεμπε στη Φιλοζωική Λέσχη, η οποία όπως με ενημέρωσε δημοσιογράφος, είναι στην ουσία σύλλογος, ο οποίος υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δήμου Ροδίων.

Λυπάμαι πραγματικά γιατί η Πολιτεία εμφανίζεται τόσο αδύναμη και αδρανής στην ασφάλεια των πολιτών της, αφήνοντας υποκριτές τάχα φιλόζωους να ταΐζουν αδέσποτα στα πεζοδρόμια, αντί να τους επιβάλλει πρόστιμα και να περιθάλπει η ίδια τα ζώα που δε φταίνει σε τίποτα άλλωστε.

Σας ευχαριστώ,

Ε*** Χ***
Δημ. Γληνού **
851 00 Ρόδος

Καταγγελία γιά φόλες στο Κάστρο Σίφνου

Στο Κάστρο Σίφνου οι μόνιμοι κάτοικοι αγανακτούν με τις ακαθαρσίες των γατιών το χειμωνα, αλλά πριν μερικά χρόνια το χωριό δεν είχε ιχνος γατιών. Κάποιοι πήραν 2-3 γατιά, τα άφησαν αστείρωτα, και έτσι μέσα σε λίγα χρόνια το χωριό γέμισε φυσικά γάτες, οι οποίες τώρα τους "εκνευρίζουν". Πολλά μικρά μέρη στην Ελλάδα έχουν φτιάξει καταφύγια για αδέσποτα ή εγκαταλελειμένα ζώα. Τί κάνει ο Δήμος Σίφνου;

"Γειά σας ονομάζομαι Ν*** Α*** και ψάχνω ένα τρόπο να καταγγείλω αυτούς που εδω και χρόνια αποδεκατίζουν και έχουν αφανίσει όλες τις γάτες στο χωριό μου, Κάστρο της Σίφνου.Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο δεν πάει άλλο! Κάθε χειμώνα "κάποιοι" απ'το χωριό βρίσκουν ευκαιρεία και "φολάρουν" σχεδόν όλα τα γατιά... δυστυχώς δεν μένω μόνιμα και δεν μπορώ να κάνω ιδιαίτερες ενέργειες.Γι αυτό γράφω σε σας να μου προτείνετε κάποια κίνηση που πρέπει να κάνω ώστε να ακουστεί η διαμαρτυρία μου. Σας ευχαριστώ."